Bli återförsäljare!

Boka snabbmöte

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svar. Har du ytterligare frågor är du så klart välkommen att kontakta oss.

Vad är IMD?

IMD är en förkortning för Individuell Mätning och Debitering, dvs att man fördelar en kostnad baserat på faktisk förbrukning istället för schablon (baserat på t.ex. lägenhetsstorlek eller andelstal)

Hur börjar man med IMD?

Läs på och förstå fördelarna, allt är inte självklart lönsamt heller. Ta gärna kontakt med oss på Loggamera så kan vi vägleda er och ge tips.

Vi erbjuder rådgivning kostnadsfritt i korta digitala möten. Se tillgängliga tider och boka en plats på loggameraimd.se/kontakta-oss/

Finns IMD för allt?

Ja, i princip allt som kan mätas kan fördelas med IMD. Exempel är förbrukning av Kall- och varmvattenElförbrukning, Värme, Laddstolpar, Värmeuttag, Solpaneler osv

Vad kostar IMD?

Kostnaden är uppbyggd av två delar; Mätare + installationsprojekt vilka är engångskostnader och därefter löpande tjänster årsvis.

Ta reda på så mycket ni kan om prismodellen före, så du inte låser fast dig i en lösning som ni inte kan byta IMD-leverantör i längre fram. 

Är IMD alltid lönsamt?

Installationen kan variera kraftigt i fastigheten beroende på ålder, storlek och utbredning. Sett till förbrukning så minskar den nästan alltid med 15-20% genom att inför IMD.

Så om man ser till miljö och resursbesparing: Ja. Ekonomiskt: Ofta, men inte alltid.

Måste alla vara med i föreningen?

Ja. Alla måste vara med. Det går inte att lägga om så att några lägenheter har t.ex. elavtal själva och resten av fastigheten har gemensam el och IMD.

I fallet värme och vatten är det möjligt, men högst ovanligt och inget som man som förening eftersträvar då det krånglar till administration och skapar orättvisor.

Kan alla ha IMD?

Ja, alla fastigheter kan fördela resurser med hjälp av IMD, dock finns det undantag och komplicerande faktorer som avstånd mellan byggnader, flera fastighetsbeteckningar och orimlig installationskostnad.

Kan man tvinga IMD?

Styrelsen i en förening kan bara besluta om saker den har fått uppdrag och rätt att göra. Normalt ligger beslutet på en stämma innan styrelsen aktiverar ett kontrakt.

Dock är det en bra idé att göra sig bekant med området och ställa ut förfrågan för att få offerter och underlag innan stämman.

Var kan jag läsa mer om IMD?

Loggamera IMD

Hur kan jag få Loggamera IMD?

Saknar ni IMD i dag eller har ett system som ni inte är nöjda med så tycker vi att ni ska utmana det.

Ta gärna kontakt med oss på Loggamera så kan vi vägleda er och ge tips.

Vi erbjuder rådgivning kostnadsfritt i korta digitala möten. Se tillgängliga tider och boka en plats på loggameraimd.se/kontakta-oss/

Kan jag få en offert?

Självklart! Vi behöver lite uppgifter om fastigheten, t.ex. storlek och hur det ser ut med ev. befintligt system med mätare.

Kan vi byta till Loggamera?

Det går bra att byta IMD-leverantör. Vi sköter kopplingen till er förvaltare och/eller ekonomisystem.

Har ni app för boende?

Absolut! Loggamera appen hittar du app-butiken i telefonen kostnadsfritt. Du kan prova appen redan idag: loggameraimd.se/demo-boendeapp/

Kan man som boende se sin förbrukning?

Ja, självklart! Som en del i att vara transparenta så visar vi dag för dag din förbrukning tillsammans med det priset ni valt i föreningen. Så att alla vet precis hur mycket man ska betala. Både rättvist och minskar mängden supportfrågor och oro för oplanerade kostnader.

Fungerar Loggamera med alla förvaltare?

Ja. Loggamera har stöd för att leverera verifierade och korrekta datafiler till alla ekonomiska förvaltare och hyressystem i Sverige.

Jag har redan gateway och mätare installerat. Hur gör jag då?

Det går alldeles utmärkt! Vi har stöd för en uppsjö av olika gateways och mätare, t.ex. Mivo Connect, Elvaco eller PiiGAB.

Kontakta oss för mer information.

Har ni ett API?

Vi har ett öppet REST-API som ni kan integrera med. Kontakta oss för dokumentation.

IMD El

Är IMD och Gemensam el samma sak?

Gemensam el betyder att ni kopplat ihop alla elabonnemang till ett enda stort för hela fastigheten. De gamla mätarna från elnätsägaren tas bort.

För att dela på kostnaden mellan lägenheterna brukar man använda IMD för att mäta själv så det blir rättvist.

Är IMD och gemensamt elavtal samma sak?

Nej, Gemensamt elavtal är när flera elabonnenter går tillsammans och köper el från samma ställe. När fastigheten byggs om till gemensam el (som är en förutsättning för IMD) så blir det bara en elabonnent kvar, föreningen.

Måste man ha gemensam el för IMD?

Ja. Elen kan annars inte mätas var för sig. Gemensam el är ett elektriker-arbete som sker före, eller i samband med, installationen av mätare och IMD-system.

Bestämmer vi elpriset själva?

Ja. Elpriset sätts av utsedd från föreningen/fastighetsägaren och återspeglas i dataleveransen till förvaltare/ekonomi och i mobil app för boende.

Måste vi ordna med elektriker, elbolag osv?

Loggamera erbjuder inte totalentreprenad, men vi kan rekommendera elektriker som vi samarbetar med.

Elektrikern ansvarar för inköp av mätare och samordning med elnätsägare.

IMD Värme

Hur mäter man värme?

En värmemätare installeras på inkommande och utgående rör till lägenheten och kan då räkna ut mängden energi som används.

Vem bestämmer värmepriset?

Priset till boende bestämmer ni själva. Kostnaden för värmen kommer på samma sätt som tidigare från värmekällan, t.ex. fjärrvärme eller värmepumpar.

IMD Kall- & Varmvatten

Hur skiljer man på kall- och varmvatten?

Man installerar två separata mätare, en för varmvatten och en för kallvatten

Måste man mäta både kall- och varmvatten?

Många väljer att installera både kall och varmvatten tillsammans då det finns synergier i installationskostnaden och spring i lägenheter osv.

Man kan välja att installera kall eller varmvattenmätare separat. Vanligt är att man väljer varmvatten då det påverkar energiförbrukningen mest.

Varför är priset så olika på vatten?

För kallvatten betalar man för totalkostnaden för vatten i fastigheten + fasta avgifter för vattenanslutningen och avlopp m.m.

För varmvatten tillkommer uppvärmningen i form av energi från värmepumpar eller fjärrvärme.

Vem bestämmer vattenpriset?

Priset på vatten till boende bestämmer ni själva. Kostnaden för vatten beror på vattenräkningen (kallvatten) och uppvärmningskostnden (varmvatten) (värmepumpar/fjärrvärme) 

Har du fler frågor?
Prata med en av våra rådgivare

Kontakta oss
Individuell mätning och debitering i BRF

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound

Vi söker partners!